Level 201 Level 203
Level 202

3016 - 3030


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unrivalled
nie mający sobie równych
anyhow
nie ważne jak
first grade
pierwszego gatunku
first class
pierwszej klasy
below standard
poniżej normy
below average/par
poniżej przeciętnej
to have (irreg..)/to take priority
posiadać priorytet/pierwszeństwo
above standard
powyżej normy
above average/par
powyżej przeciętnej
to do (sth) well/carefully
robić (coś) dobrze/starannie
in good/bad condition
w dobrym/złym stanie
negligently
w niedbały sposób
well/badly made
wykonany dobrze/źle
well/badly finished
wykończony dobrze/źle
flawed
z usterkami