Level 18 Level 20
Level 19

271 - 285


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hail (sb)king
obwołać (kogoś) królem
to serve an office
odbywać kadencję
left/ /right deviation
odchylenie lewicowe/prawicowe
to poll; to vote
oddać głos
to reject a bill
odrzucić ustawę
constituency
okręg wyborczy
UNO (the United Nations Organisation)
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
international organisation
organizacja międzynarodowa
the United Nations Organisation (UNO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
registered voter
osoba uprawniona do głosowania
political party {pl.)
partia polityczna
to hold office
piastować urząd
first lady
pierwsza dama (małżonka prezydenta)
to resign
podać się do dymisji
in recess
podczas przerwy w obradach parlamentu (między sesjami parlamentarnymi)