Level 186 Level 188
Level 187

2791 - 2805


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The most important thing is to make a name for yourself.
Najważniejsze to wyrobić sobie nazwisko.
to get to the top/the highest rung of the ladder
osiągnąć górny szczebel drabiny (kariery zawodowej)
to be on the way up; to be {irreg.) riding high
robić karierę
rank-and-file employee;staffer
szary pracownik
to be on the way down
tracić pozycję zawodową
at the top of the ladder
u szczytu kariery
to climb the ladder
wspinać się po szczeblach drabiny (kariery zawodowej)
to come to the top
wybić się
to make (sbs) mark
wyróżnić się
to crawl round the boss
zabiegać o względy szefa
to start as a shoeblack
zacząć karierę jako pucybut
to get into the big time
zdobyć wysoką pozycję
handyman
złota rączka (fachowiec od wszystkiego)
to come into notice
zwrócić na siebie uwagę
motivation
motywacja