Level 184 Level 186
Level 185

2761 - 2775


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drilling-platform worker
pracownik platformy wiertniczej
to work under (sbs) supervision
pracować pod (czyimś) kierownictwem
executive
pracownik szczebla kierowniczego na samodzielnym stanowisku
undertaker
przedsiębiorca pogrzebowy
sales representative/agent
przedstawiciel/agent handlowy
construction worker
robotnik budowlany
factory worker
robotnik fabryczny
unskilled/skilled worker
robotnik niewykwalifikowany/wykwalifikowany
agricultural worker
robotnik rolny
equal oportunities
równe szanse
top class specialist
specjalista najwyższej klasy
specialist of repute
specjalista o ustalonej renomie
to comply with orders
stosować się do poleceń
staff relationships/relations
stosunki międzyludzkie w miejscu pracy
night watchman ; night watchperson
stróż nocny