Level 183 Level 185
Level 184

2746 - 2760


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
electrical engineer
inżynier elektryk
bus/lorry driver; truck driver (Am)
kierowca autobusu/ciężarówki
personnel manager
kierownik kadr
ticket collector/inspector
kontroler biletów
He is easy to work for
Łatwo się dla niego pracuje.
to be in control of...
mieć kontrolę nad ...
to have an impeccable work record
mieć nienaganną opinię w pracy
to have a sense of duty
mieć poczucie obowiązku
to have the power of leadership
mieć zdolności kierownicze
to discuss business matters
omawiać interesy
babysitter; au pair
opiekunka do dziecka
junior/senior management
personel kierowniczy niższy/wyższy
home help
pomoc domowa
to handle people
postępować z ludźmi
to charge (sb) with a task
powierzyć (komuś) zadanie