Level 167 Level 169
Level 168

2506 - 2520


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dismissal from (sbs) job
zwolnienie z pracy
to be up to (sbs) ears in work
być zagrzebanym po uszy w pracy
donkey work
czarna (niewdzięczna) robota
glutton for work
człowiek niezmordowany w pracy (pracoholik)
desk-sharing
dzielenie biurka w pracy z inną osobą
to put (sbs) nose to the grindstone
harować bez wytchnienia
to do odd jobs; to take odd jobs
imać się różnorodnych zajęć
white-collar worker
kołnierzyk biały (pracownik urnysłowy)
blue-collar worker
kołnierzyk niebieski (pracownik fizyczny)
to be snowed under with work
mieć nawał pracy
to be work-shy
migać się od pracy
to talk shop
mówić o sprawach zawodowych
to put no heart into (sbs) work
nie przykładać się do pracy
to play about
obijać się
to clock in/out
odbić kartę zegarową rejestrującą czas pracy wchodząc/wychodząc