Level 164 Level 166
Level 165

2461 - 2475


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
period of work/service
staż pracy
staff-training
szkolenie kadr
to look for work/a job
szukać pracy
fringe benefits
świadczenia pracownicze
work record
świadectwo pracy
to apply for a job
ubiegać się o pracę
candidate/applicant for a job
ubiegający się o pracę
long-/short-term contract
umowa długoterminowa/krótkoterminowa
contract of employment/service
umowa o pracę
contract for service
umowa zlecenie/o dzieło/o usługę
leave of absence
urlop bezpłatny
maternity leave
urlop macierzyński
compassionate leave
urlop okolicznościowy (udzielany w przypadku tragicznych zdarzeń losowych)
maternity leave
urlop wychowawczy
employment registry office
urząd pracy