Level 162 Level 164
Level 163

2431 - 2445


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
easy/difficult work
praca łatwa/trudna
strenuous/monotonous/boring work
praca męcząca/monotonna/nudna
part-/full-time job
praca na niepełnym/pełnym etacie
self-employment
praca na własny rachunek
responsible/demanding work
praca odpowiedzialna/wymagająca
permanent/regular work
praca stała/regularna
useful/menial work
praca użyteczna/poślednia
overtime (work)
praca w nadgodzinach
shift work
praca zmianowa
to do irreg.) day/night shift
pracować na dziennej/nocnej zmianie
to work overtime
work pracować po godzinach
to operate a machine
pracować przy maszynie
juvenile employee/worker
pracownik młodociany
inefficient/efficient worker
pracownik niewydajny/wydajny
unskilled/skilled worker
pracownik niewykwalifikowany/wykwalifikowany