Level 161 Level 163
Level 162

2416 - 2430


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
application for a job
podanie o pracę
income tax
podatek dochodowy
welfare
pomoc socjalna
vocational guidance
poradnictwo zawodowe
piecework/timework
praca akordowa/dniówkowa
safe/dangerous work
praca bezpieczna/niebezpieczna
office/clerical work
praca biurowa/urzędnicza
time-consuming work
praca czasochłonna
well-/badly-paid work
praca dobrze/słabo płatna
casual/seasonal/temporary work
praca dorywcza/sezonowa/tymczasowa
daytime/nighttime work
praca dzienna/nocna
manual/mental work
praca fizyczna/umysłowa
individual/team work
praca indywidualna/zespołowa
interesting/satisfying work
praca interesująca/przynosząca satysfakcję
one-/two-/three-shift work
praca jednozmianowa/dwuzmianowa/ /trzyzmianowa