Level 160 Level 162
Level 161

2401 - 2415


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
irregular working hours
nienormowany czas pracy
absence at work
nieobecność w pracy
unemployability
niezdolność do pracy
unemployable
niezdolny do pracy
to do the training (period)
odbyć staż
to cancel an appointment
odwołać umówione spotkanie
job offer
oferta pracy
probation
okres próbny
organisation/system of work
organizacja pracy
to organise (sbs) work
organizować (komuś) pracę
commuter
osoba dojeżdżająca do pracy
candidate/applicant for a job
osoba ubiegająca się o pracę
acting ...
pełniący obowiązki... (p.o....)
management/clerical staff
personel kierowniczy/urzędniczy
overtime pay
płaca za pracę w godzinach nadliczbowych