Level 147 Level 149
Level 148

2206 - 2220


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to walk under the ladder
przejść pod drabiną
to spill salt
rozsypać sól
seven years bad luck
siedem lat nieszczęść
to spit over (sbs) left shoulder
splunąć przez lewe ramię
to try (sbs) fortune/luck
spróbować (czyjegoś) szczęścia
blessing in disguise
szczęście w nieszczęściu
lucky number/seven
szczęśliwa liczba/siódemka
luck of the draw
ślepy traf (zrządzenie losu)
to break glass for (good) luck
tłuc szkło na szczęście
to keep (sbs) fingers crossed for...
trzymać kciuki za ...
fortunes darling; lucky devil/fellow/one
ulubieniec losu
born with a silver spoon in her/his mouth
urodzona/-y w czepku
ill-starred
urodzony pod nieszczęśliwą gwiazdą
born under a lucky star
urodzony pod szczęśliwą gwiazdą
to get out of bed the wrong side
wstać lewą nogą z łóżka