Level 146 Level 148
Level 147

2191 - 2205


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
limb of the devil
diabelskie nasienie
run of luck
dobra passa
child of fortune
dziecko szczęścia
black day
dzień sądny (pechowy)
devils dozen
feralna trzynastka
to dabble in magic
liznąć trochę wiedzy magicznej
It was written in the stars.
Los tak chciał.
stroke of luck; lucky touch
łut szczęścia
I dont like Mondays.
Nie lubię poniedziałków.
not to greet (sb) over the doorstep
nie witać się przez próg
It never rains but it pours
Nieszczęścia chodzą parami.
unlucky thirteen
nieszczęśliwa trzynastka
to touch wood
odpukać w niemalowane
Friday the 13th
piątek trzynastego
lucky strike
pomyślne zrządzenie losu