Level 144 Level 146
Level 145

2161 - 2175


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
haunted house
nawiedzony dom
good/bad omen
omen (znak) dobry/zły
witch hunt
polowanie na czarownice
Good luck!
Powodzenial
to tell (sbs) fortune/future
przepowiadać (czyjąś) przyszłość
to bring (sb) bad/good luck
przynosić (komuś) nieszczęście/szczęście
to talk to ghosts
rozmawiać z duchami
magic wand
różdżka czarodziejska
to cast a spell on...
rzucić czar na ...
There are things in heaven and earth...
Są rzeczy na niebie i ziemi...
spiritistic seance
seans spirytystyczny
to wave a magic wand
skinąć czarodziejską różdżką
degree of initiation
stopień wtajemniczenia
beginners luck
szczęście sprzyjające nowicjuszowi
supernatural world
świat nadprzyrodzony