Level 142 Level 144
Level 143

2131 - 2145


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spell
zaklęcie
bewitched
zaklęty
herb
zioło
to change/to turn (sb into sth)
zmienić (kogoś w coś)
stigma
znamię (stygmat)
doubt
zwątpienie
to be possessed by...
być opętanym przez ...
There must be something in it.
Coś w tym musi być.
magic wand
czarodziejska różdżka
to do miracles; to work wonders
czynić cuda
to read (sbs) mind
czytać (komuś) w myślach
to read (sbs) palm
czytać (komuś) z dłoni
to read the sky; to read the stars
czytać z gwiazd
to read the cards
czytać z kart
to have (sbs) fortune told
dać (sobie) powróżyć