Level 141 Level 143
Level 142

2116 - 2130


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
witch
wiedźma
giant
wielkolud
visionary disposition
wizjonerstwo
fortune-teller
wróżbita (osoba przepowiadająca przyszłość/wróżka)
fortune telling
wróżenie
fortune-teller
wróżka (osoba przepowiadająca przyszłość/wróżbita)
fairy
wróżka (postać z bajek)
initiation
wtajemniczenie
to initiate
wtajemniczyć
imagination
wyobraźnia (fantazja)
to imagine
wyobrażać (sobie)
superstition; superstitious practice
zabobon
to enchant
zaczarować
enchanted
zaczarowany
to bewitch; to cast a spell
zakląć (rzucić zaklęcie)