Level 1046 Level 1048
Level 1047

15691 - 15705


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Those whom the gods love die young.
Ulubieńcy bogów umierają młodo.
Time and tide wait for no man.
Czas ucieka.
Time is a great healer.
Czas jest najlepszym lekarstwem.
Tomorrow is another day.
Jutro też jest dzień.
Tomorrow never comes.
Teraz albo nigdy.
Too many cooks spoil the broth.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
To understand all is to forgive all.
Zrozumieć znaczy wybaczyć.
Truth is stranger than fiction.
Prawda bywa dziwniejsza niż fikcja.
Truth will out.
Prawda zawsze na wierzch wypływa.
Two dogs strive for a bone and a third runs away with it.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Two heads are better than one.
Co dwie głowy, to nie jedna.
Virtue is its own reward.
Cnota sama sobie jest nagrodą
Walls have ears.
Ściany mają uszy.
What can't be cured must be endured.
Głową muru nie przebijesz.
What is done cannot be undone.
Co się stało, to się nie odstanie.