Level 1042 Level 1044
Level 1043

15631 - 15645


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Never look a gift horse in the mouth.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Never put off till tomorrow what you can do today.
Nigdy nie odkładaj na jutro tego, co masz zrobić dziś.
Never say never.
Nigdy nie mów nigdy.
No news is good news.
Brak wiadomości to dobra wiadomość.
No pains, no gains.
Kto nie pracuje, ten nic nie ma.
No rose without a thorn.
Nie ma róży bez kolców.
Nothing succeeds like success.
Jeden sukces rodzi kolejne.
Nothing venture, nothing have.
Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa.
Once bitten, twice shy.
Kto się sparzył na gorącym, ten na zimne dmucha.
Once you have made your bed, you have to lie in it.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
One good tum deserves another.
Odpłacić pięknym za nadobne.
One swallow doesn't make a summer.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Opposites attract.
Przeciwieństwa się przyciągają.
Out of sight, out of mind.
Co z oczu, to i z serca.
Out of the frying pan into the fire.
Z deszczu pod rynnę.