Level 103 Level 105
Level 104

1546 - 1560


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to have underhand dealings
robić podejrzane interesy
to be behind bars
siedzieć za kratkami
to end up in prison/jail
skończyć w więzieniu
to end up behind bars
skończyć za kratkami
scum
szumowiny społeczne (męty)
You won't get away with all this double-crossing.
To szachrajstwo ci nie ujdzie.
He has broken out three times.
Trzy razy nawiał z kicia.
to hit-and-run
uciec z miejsca wypadku samochodowego
hit-and-run
ucieczka z miejsca wypadku samochodowego
to get off scot-free
ujść bezkarnie
to wipe/to stamp out crime; to clamp down on crime
ukrócić przestępczość
born criminal
urodzony przestępca
in the eye of the law
w świetle prawa
to go to law
wstąpić na drogę sądową
at liberty
z wolnej stopy (odpowiadać przed sądem)