Level 1037 Level 1039
Level 1038

15556 - 15570


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Diamond cut diamond.
Trafił swój na swego.
Don't change horses in midstream.
Nie zmienia się koni w pół drogi.
Don't count your chickens before they're hatched.
Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.
Don't kill the goose that lays the golden eggs.
Nie zarzyna się kury znoszącej złote jaja.
Don't teach your grandmother to suck eggs.
Nie ucz księdza pacierza.
Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Easier said than done.
Łatwo powiedzieć...
East or west, home is best.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Easy come, easy go.
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Enough is as good as a feast.
Co za dużo, to niezdrowo.
Every cloud has a silver lining.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Every dog has its day.
Trafiło się ślepej kurze ziarno.
Every man has his price.
Każdego można kupić, to jest tylko kwestia ceny.
Everything comes to him who waits.
Do cierpliwych świat należy.
Faint heart never won a fair lady.
Do odważnych świat należy.