Level 1036 Level 1038
Level 1037

15541 - 15555


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A word to the wise is enough.
Mądrej głowie dość dwie słowie.
Bad news travels fast.
Złe wieści szybko się rozchodzą.
Barking dogs seldom bite.
Kto dużo mówi, mało robi.
Beauty is in the eye of the beholder.
O gustach się nie dyskutuje.
Beauty is only skin deep.
Pozory mylą.
Be thankful for small mercies.
Naucz się cieszyć małymi rzeczami.
Better a bare foot than none.
Lepszy rydz niż nic.
Better late than never.
Lepiej późno niż wcale.
Better the devil you know.
Lepsze zło, które się zna.
Big talkers are little doers.
Kto dużo mówi, mało robi.
Birds of a feather flock together.
Ciągnie swój do swego.
Blood is thicker than water.
Bliższa koszula ciału.
Cat has nine lives.
Kot zawsze spadnie na cztery łapy.
Charity begins at home.
Bliższa koszula ciału.
Curiosity killed the cat.
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.