Level 1035 Level 1037
Level 1036

15526 - 15540


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A leopard neber changes its spots.
Ciągnie wilka do lasu.
A limb for a limb.
Oko za oko, ząb za ząb.
A little knowledge is a dangerous thing.
Mało wiedzieć jest gorzej niż nic nie wiedzieć.
All in due time.
Wszystko we właściwym czasie.
All roads lead to Rome.
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
All's well that ends well.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
A man can die but once.
Raz kozie śmierć.
A man is known by his company.
Powiedz mi z kim przestajesz, a powiem ci kim jesteś.
An apple a day keeps the doctor away.
Jabłko dziennie trzyma cię z dala od lekarza.
An Englishman's home is his castle.
Dom Anglika jest jego twierdzą.
An eye for an eye and a tooth for a tooth.
Oko za oko, ząb za ząb.
A rolling stone gathers no moss.
Częste zmiany nie sprzyjają odniesieniu sukcesu.
A sound mind in a sound bosy.
W zdrowym ciele zdrowy duch.
A stitch in time saves nine.
Błąd naprawiony w porę zaoszczędzi gorszych kłopotów.
As you make your bed, so you must lie in it.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.