Level 1034 Level 1036
Level 1035

15511 - 15525


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
No flash photo'
„Używanie lamp błyskowych wzbronione"
Admission free'
„Wstęp bezpłatny"
to impress (sb); to make an impression on (sb)
wywrzeć wrażenie na (kimś)
to keep silent
zachować ciszę
private collection
zbiory prywatne
Guided tours only'
„Zwiedzanie tylko z przewodnikiem"
Booked visitors only';Visitors should book in advance'
„Zwiedzanie tylko z uprzednią rezerwacją"
A bad workman always quarrels with his tool.
Złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy.
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Absence make the heart grow fonder.
Rozstanie jest najlepszym afrodyzjakiem.
A burnt child dreads the fire.
Kto się sparzył na gorącym, ten na zimne dmucha.
Accidents will happen.
Wypadki chodzą po ludziach.
Actions speak louder than words.
Czyny przemawiają głośniej niż słowa.
A drowning man will clutch at a straw.
Tonący brzytwy się chwyta.
Friend in need is a friend indeed.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie