Level 1028 Level 1030
Level 1029

15421 - 15435


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to rewind a film
przewinąć kliszę do początku
slide mount
ramka do przeźroczy
photographic equipment
sprzęt fotograficzny
shutter speed
szybkość migawki
to take a film out
wyjąć film
to come out as ... in a photo(graph)/a picture
wyjść na fotografii/zdjęciu jak ...
to develop a film
wywołać film
in profile
z profilu
to put a film in
założyć film
passport photograph
zdjęcie paszportowe
family/wedding photo(graph)
zdjęcie rodzinne/ślubne
to take /to shoot a photo(graph) (of sb)
zrobić fotografię (komuś)
antique
antyk (staroć)
imitation; counterfeit
atrapa (imitacja)
priceless
bezcenny