Level 1020 Level 1022
Level 1021

15301 - 15315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
film show
seans filmowy
late night show
seans nocny
film studio
studio filmowe
show business
show biznes
film reel/spool; roll of film
szpula z filmem (taśma filmowa)
cinematic art
sztuka filmowa
soundtrack
ścieżka dźwiękowa do filmu
film
taśma filmowa (pasek taśmy do zapisu obrazu i dźwięku)
film reel/spool; roll of film
taśma filmowa (szpula z filmem)
videotape
taśma wideo
to release a film
wprowadzić film na ekrany
Directed by 'Director
„W reżyserii ... "
Starring
„W rolach głównych ..."
Also Starring ..."
„W pozostałych rolach ..."
in the original version
w wersji oryginalnej