Level 101 Level 103
Level 102

1516 - 1530


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be summoned to court
zostać wezwanym do sądu
to release (sb) on bail
zwolnić (kogoś) za kaucją
to discharge a prisoner
zwolnić więźnia
cant; argot
żargon więzienny/przestępczy (grypsera)
to demand a ransom
żądać okupu
to be at large
być na wolności
to be a regular law breaker
być notorycznie w konflikcie z prawem
to have price on (sb's) head
być poszukiwanym listem gończym
to be above board
być poza podejrzeniem
death row
cela śmierci
shady character
ciemny typ
crime wave
fala przestępstw
driving under the influence
jazda na bani (pod wpływem alkoholu)
scapegoat; whipping boy
kozioł ofiarny
to have a finger in the pie
maczać w czymś palce