Level 1018 Level 1020
Level 1019

15271 - 15285


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
colour film
klisza kolorowa
Edited by ...'; 'Editor..."
„Montaż ..."
Music by ...'; 'Music...
„Muzyka ..."
music(al) score
muzyka do filmu
in the foreground/background
na pierwszym/drugim planie
on location in/at...
na planie filmowym w...
to record on film
nagrać na taśmie filmowej
Academy Award (Oscar)
nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej (Oskar)
film award
nagroda filmowa
close-up
najazd kamery
suspense
napięcie w oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków (suspens)
subtitles
napisy na ekranie prezentujące lub tłumaczące kwestie bohaterów
award nomination
nominacja do nagrody
to nominate a film for an award
nominować film do nagrody
remake
nowa wersja klasycznego filmu (remake)