Level 1016 Level 1018
Level 1017

15241 - 15255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Parental guidance (required)' (PG)
„Dozwolony dla dzieci pod kuratelą rodziców" (klasyfikacja filmu według wieku widowni)
debating film club
dyskusyjny klub filmowy
work of film art
dzieło sztuki filmowej
Courtesy of
„Dzięki uprzejmości ..." (podziękowanie za pomoc w realizacji przedsięwzięcia)
Dolby stereo sound
dźwięk Dolby stereo
sound/visual effects
efekty dźwiękowe/wizualne
film festival
festiwal filmowy
cartoon film; animated cartoons
film animowany/rysunkowy (bajka/kreskówka)
black-and-white/colour film
film czarno-biały/kolorowy
film for children
film dla dzieci
documentary
film dokumentalny (dokument)
sound/silent film
film dźwiękowy/niemy
science-fiction film
film fantastycznonaukowy
historical film
film historyczny
action thriller;detective/police show
film kryminalny (kryminał)