Level 1010 Level 1012
Level 1011

15151 - 15165


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to adapt
adaptować (przenieść)
acting
aktorstwo (granie przed kamerą)
cinematic art
aktorstwo (kunszt aktora filmowego)
cinematic profession
aktorstwo (zawód aktora filmowego)
animated
animowany
fable
bajka (baśń filmowa)
cartoon film; animated cartoons
bajka (kreskówka/film animowany/rysunkowy)
makeup
charakteryzacja
makeup artist
charakteryzator
black-and-white; monochrome
czarno-biały
part
część
credits
czołówka (filmu)
documentary
dokument (film dokumentalny)
thrill
dreszcz (emocji/przerażenia)
thriller
dreszczowiec