Level 8 Level 10
Level 9

121 - 135


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
confirm
potwierdzać1
continually
nieustannie
convenient
dogodny, wygodny
core
podstawa, rdzeń
chief
główny, naczelny
critical
krytyczny, decydujący
distort
zniekształcać, przekręcać, wypaczać
diverse
rozmaity, odmienny
prosperous
zasobny, w dobrobycie, kwitnący
thriving
doskonale prosperujący, kwitnący
purposeful
zdecydowany, dążący do celu
deliberately
celowo, rozmyślnie
reveal
ujawniać, odsłaniać, wyjawiać
disclose
ujawniać, podawać do (publicznej) wiadomości,
scarcely
zaledwie, nie bardzo, prawie (wcale) nie