Level 7 Level 9
Level 8

106 - 120


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
peculiar
dziwny, dziwaczny, osobliwy, specyficzny
exceedingly
niezmiernie, nadzwyczajnie, nadmiernie
extremely
niezmiernie, szalenie
exclusively
wyłącznie
immense
ogromny, niezmierny, bezgraniczny
massive
ogromny, wielki
rigid
sztywny, surowy
stiff
sztywny, twardy
routinely
rutynowo, zwyczajowo
ordinarily
zazwyczaj, zwykle
adequate
wystarczający, dostateczny, odpowiedni
noticeably
widocznie, dostrzegalnie, zauważalnie
clarify
wyjaśniać
conceal
ukrywać, skrywać
to acknowledge
potwierdzać