Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
worthwhile
wart zachodu, opłacający się
rewarding
satysfakcjonujący
alter
zmieniać (się), przerabiać, odmieniać (się)
modify
modyfikować
analyse
analizować, robić analizę
examine
badać, sprawdzać, analizować
bothersome
kłopotliwy, przykry
anticipate
przewidywać, oczekiwać
conform
odpowiadać (np. nomom), dostosowywać się (do czegoś), przystosowywać się
detect
dostrzegać, wykrywać
enrich
wzbogacać, polepszać
enhance
polepszać, udoskonalać, uwydatniać, uwypuklać, wzbogacać
intensify
wzmacniać (się), pogłębiać (się), przybierać na sile, wzmagać (się), nasilać (się)
heighten
wzmagać (się), uwydatniać (się), powiększać (się)
intolerable
nieznośny, nie do zniesienia/przyjęcia