Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
persistent
trwały, uporczywy, stały, ciągły, wytrwały
constant
ciągły, nieustanny, uporczywy, stały, niezmienny
advent
nastanie, przybycie
agile
zwinny, ruchliwy, sprawny
nimble
zwinny, lekki, giętki, sprężysty
albeit
chociaż, aczkolwiek
although
chociaż, choć, mimo że, aczkolwiek
alluring
ponętny, kuszący, urzekający
celebrated
sławny,uznany
renowed
sławny, słynny, okrzyczany, renomowany
contemporary
współczesny, ówczesny, dzisiejszy
distribute
rozdawać, rozdzielać, rozprowadzać
dispense
wydawać, rozdawać
vigorous
mocny, czerstwy, zamaszysty, energiczny
frail
słaby, wątły