Level 18 Level 20
Level 19

271 - 285


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
substantial
znaczny, pokaźny, solidny, trwały
significant
znaczny, ważny
conscientious
skrupulatny, sumienny
meticulous
drobiazgowy, skrupulatny
convey
przekazywać
encompass
otaczać, okrążać, opasać, objąć
inadvertent
nieumyślny, mimowolny, nieuważny
inevitable
nieunikniony, nieuchronny
unavoidable
nieunikniony, niechybny, nieuchronny
infancy
niemowlęctwo, wiek niemowlęcy
retrieve
odnajdować, odnajdywać, odzyskiwać
methodicly
systematyczny, metodyczny
unlikely
mało prawdopodobny, nieprawdopodobny
doubtful
wątpliwy, niepewny
unwarranted
(niczym) nieusprawiedliwiony, niezasłużony, bezpodstawny