Level 15 Level 17
Level 16

226 - 240


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
notable
godny uwagi, sławny
elude
uchodzić, wymykać się
evade
uchylać się od czegoś, unikać
evident
jasny, oczywisty
apparent
oczywisty, widoczny
exhaust
zużyć, wyczerpywać
deplete
uszczuplać, wyczerpywać
extensive
rozległy, obszerny
comprehensive
wszechstronn, ywyczerpujący
facet
strona, aspekt
inaccessible
niedostępny, nieprzystępny
remote
odległy, daleki, niedostępny
suitable
odpowiedni, stosowny
ample
wystarczający, aż nadto, w nadmiarze
arid
suchy, jałowy