Level 13 Level 15
Level 14

196 - 210


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dwelling
mieszkani, edom
primary
główny, zasadniczy, podstawowy, najważniejszy
emphasize
podkreślać, kłaść nacisk na coś, uwydatniać
highlight
podkreślać
encircle
otaczać, okrążać, opasywać, zataczać koło
erratic
nieprzewidywalny, niezrównoważony
inconsistent
niezgodny, sprzeczny, niekonsekwentny
exaggerate
przesadzać, wyolbrzymiać
overstate
wyolbrzymiać, przesadzać 2
mention
wzmianka
remark
uwaga, spostrzeżenie, obserwacja
pier
molo, przystań, falochron
dock
doki, stocznia
prevalent
panujący, przeważający, ogólny
burgeon
szybko się rozwijać