Level 9 Level 11
Level 10

136 - 150


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hardly
mało (co/kto), prawie (nie/nigdy/nikt itp.), rzadko (kiedy)
theoreticly
teoretycznie
hypothetically
hipotetycznie
hasten
przyśpieszać, pośpieszać, skwapliwie coś zrobić
crack
pęknięcie, rysa, szpara
fracture
złamanie, pęknięcie
produce
wytwarzać, produkować
crawl
pełzać, czołgać się
creep
skradać się, zakradać się, pełzać, czołgać się
crush
gnieść, miażdżyć
grind
mleć, ostrzyć, szlifować
cultivate
uprawiać, pielęgnować
grow
rosnąć, uprawiać
dictate
dyktować, narzucać
impose
narzucać, nakazywać, nakładać