Level 21 Level 23
Level 22

Ekonomi, biologi, juridk


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anatomi
läran om människokroppens form och uppbyggnad
biokemi
kemin hos levande organismer
cytologi
läran om cellen
embryologi
läran om fosterutvecklingen
farmakologi
läran om läkemedel
fysiologi
läran om människokroppens naturliga företeelse
histologi
läran om människokroppens vävnader
obstetrik
förlossningskonst
oftalmologi
läran om ögat och dess sjukdomar
ortopedi
läran om sjukdomaar i skelettet
patologi
sjukdomslära
pediatri
barnläkarkonst
affektionsvärde
värde baserat på personliga känslor
agglomeratiob
anhopning, sammanhopning
bifall
beslut om formellt godkännande
bordlägga
uppskjuta avgörandet i en fråga
bulvan
vette, lockfågel
domkrets
geografiskt område för en viss domstol
domsaga
en tingsrätts domkrets
domskäl
motivering till domslut
fördrag
internationell överenskommelse
föreläggande
ålagd skyldighet
kvarstad
provisoriskt beslagtagande av skuldsatt persons eg.
notarie
juridiskt utbildad tjänsteman
plädera
tala för någon, försvara
tribunal
domstol där man behandlar politiska brott