Level 20 Level 22
Level 21

Latinska förled


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ante-
framför, före
bi-
två, dubbel
cis-
hitom, på denna sida om
de-
ned, från, av, miss
demi-
halv
dent-
tand
dis-
isär, bort
duplex-
två, tvåfaldig, dubbel
fungi-
svamp
granulo-
korn, kornformig
in-
in, i, på, inte
inter-
mellan, mellanliggande
infra-
nedanför, under
intra-
innanför, inom
juxta-
bredvid, intill
ko-
med, hop, samman
kon-
samman, med
kvasi-
skenbar, oäkta
lakto-
mjölk
nomina-
namn
non-
icke
ob-
mot, till, framför, förbi
sino-
Kina
sinu-
hålrum, utbuktning
o-
anger motsatt egenskap till efterleden
van-
anger fullständig motsats till efterleden
gen-
åter, mot, emot
å-
håg-
sinne, tanke