Level 17 Level 19
Level 18

341 - 360


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sepia
brun färg
misskund
barmhärtig
telning
rotskott, avkomma
gensägelse
protest
stokastisk
slumpmässig
samkväm
trevligt tillsammans
konnässrör
kunnig expert
vara i beråd
inte kunna välja
glunka
prata i hemlighet om
skillingetryck
folklig visa
matrona
fetlagd kvinna
imposant
storslagen
elegi
klagodikt
liturgi
gudstjänstordning
katakrets
hopblandning av uttryck
salvelse
överdriven känslosamhet
benign
godartad
defaitism
uppgivelseanda
förslagen
listig och utstuderad
preciös
tillgjord, kostland