Level 16 Level 18
Level 17

321 - 340


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lägga an på
anstränga sig
trikå
elastiskt klädesplagg
pueril
barnslig
sämja
enighet
kommod
skåp med tvättfat
förnimmelse
sinnesintryck, aning
unilateral
ensidig
kompromettera
ge dåligt rykte
representativ
typisk
fernissa
genomskinlig trälack
hyckla
förställa sig, uppträda falskt, dölja sanningen
rotel
avdelning i ämbetsverk
gentil
frikostig
reprimand
tillrättavisning
förhanden
finnas just nu
mankera
krångla, utebli
nöjaktig
acceptabel
exposé
översiktlig redogörelse
panteism
att gud finns i allt
relief
utstickande bild