Level 13 Level 15
Level 14

261 - 280


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
huckle
huvudsjal
kalikå
ett tjockt bomullstyg
fallissemang
konkurs
glam
rprat och skratt
epistel
brev, skrift, skrivelse
semantik
läran om ords betydelse
extrovert
utåtriktad
skrinlägga
skjuta upp
oavvislig
bödvändig och ofrånkomlig
induktion
härledning
påbud
föreskrift, bestämmelse
hugskott
infall
vörda
hedra och respektera
snöpa
stympa
oaktad
trots att
chiffonjé
hög byrå med skivklaff
moloken
dyster och nedstämd
komma på grön kvist
få gott om pengar
eftersätta
försumma
outgrundlig
irrelevant