Level 10 Level 12
Level 11

201 - 220


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
krabb
med korta och höga vågor
indignerad
upprörd
beskickning
utlandsrepresentation
misskund
nådig, barmhärtig
entlediga
avskeda
till fromma för
till nytta för
stryka på foten
ge vika
kanapé
liten låg soffa eller maträtt
amper
sträng; besk
konvenans
det passande
agorafobi
torgskräck
floskel
tom fras
avfatta
utforma, t.ex. uppsats
vandel
levnadssätt
äska
begära att få
intervention
ingripande (kom ihåg how i met your m)
beskedlig
snäll och uddlös
medelst
genom
konvent
kloster
maxim
kort visdomsregel