Level 9 Level 11
Level 10

181 - 200


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
oblat
nattvardsbröd
dupera
lura och vilseleda
ståndmässig
värdig, elegant
kräkla
biskopsstav
belevad
med fint umgängessätt
gammaglobulin
proteiner i blodet som innehåller de flesta antikropparna
åtbörd
gest, rörelse
skir
tunn och ömtålig
nomenklatur
termförteckning
otillständig
fräck och oförskämd
ciceron
vägvisare
patos
stark känsla, lidelse
eterisk
flyktig
entente
pakt mellan stater
lovart
sida mot vinden
allegori
bildlig framställning
plebej
person ur underklassen
sangvinisk
glad och livlig
hinsides
på andra sidan
grassera
härja