Level 24 Level 26
Level 25

Masese ya Biblia


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
esengo ya kopesa eleki oyo ya kozwa
Misala 20:35
esengo na baoyo bayebi bobola na bango ya elimo
Matai 5:3
Bótika kosambisa mpo básambisa bino te
Matai 7:1
bókoba koluka liboso bokonzi mpe boyengebene na ye
Matai 6:33
Makomami nyonso ekomami na litambwisi ya elimo ya Nzambe mpe ezali na litomba mpo na koteya...
2 Timote 3: 16
Ee Nzambe, zalisá motema ya pɛto na kati na ngai, Mpe tyá kati na ngai elimo ya sika, oyo ezali ngwi
Nzembo 51: 10
“‘Tata na biso na likoló, nkombo na yo esantisama. Bokonzi na yo eya. Mokano na yo esalema’
Matai 6 : 9-10
Makambo nyonso oyo ekomamaki kala ekomamaki mpo eteya biso
Baroma 15:4