Level 2 Level 4
Level 3

3日


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
浅い
nông cạn, ít
浅草
khô
浅ましい
khô, cạn
~君
~ cậu, bé (dùng sau tên người con trai )
em
永久
vĩnh cửu
久しぶり
đã bao lâu nay
相互
sự qua lại, sự tương hỗ lẫn nhau
交互
tương tác lẫn nhau
お互いに
cùng nhau
追加
thêm vào, thêm
追う
đuổi, đuổi theo
追い越す
vượt qua
追い付く
đuổi kịp
追伸
tái bút
伸びる
lớn lên, kéo dài
伸ばす
làm thẳng ra
伸びをする
vươn vai
tất cả mọi người
皆さん
tất cả mọi người
お歳暮
cuối năm
暮らす
sinh sống
暮れ
cuối năm
夕暮れ
chiều tối
習慣
tập quán, phong tục
慣れる
quen với, trở nên quen với
生活
cuộc sống
活用
sự ứng dụng
活字
chữ in
活発(な)
linh hoạt, hoạt bát
恋愛
tình yêu
tình yêu
恋人
người yêu
恋しい
được yêu mến, yêu quý
健在
khỏe mạnh
健全(な)
khỏe mạnh
健やか(な)
khỏe mạnh
健康
sức khỏe
健康保険証
bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe )
祈願
cầu nguyện, cầu khấn
祈る
cầu nguyện
祈り
cầu nguyện