Level 11 Level 13
Level 12

Глаголи от III. група в сегашно време