Level 2
Level 1

New level


142 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I am afraid
attól tartok
expenses
kiadások
account
könyvelés
vaccination
oltás
protecting
biztonsági
subject
alany, tárgy, téme
troop
katonaség, csapat
assembly
gyűlés, gyülekezet
officially
hivatalosan
declare
kinyilvánit
smallpox
himlő
destroyed
törölve
disintegrate
felbomlaszt, szétmáraszt
admit
bevall, elismer
facility
adottság, alklaom
fallacy
csalás
felicity
boldogság, öröm
fatality
haláleset
increasingly
egyre inkább, növekvő mértékben
volunteered
önként
severe
súlyos
to commit a crime
elkövet egy bűntettet
frontier
határterület
emerging
felbukkanó
offences
bűn, kihágás
stalk
lopakodik
small-scale
kispályás
adjective
melléknév
adverb
határozószó
via
keresztül
postpone
elhalaszt
on time
pontos
descend from
leszármazottja valakinek
prefer to
jobban valaminél
weed
gaz
pull up
kihúz
lie, lied, lied
hazudni
brought up
nevelkedett
harm
bajt okoz, sérelmez
mother in law
anyós
get to
eljut valahova
by the time
amikorra, amire
at least
legalább
enormous
hatalmas
bunch
csokor
badly
nagyon, rosszul
where do you hang out?
hol laksz?
claim to
igény valamire
race
verseny
would you mind helping me
lenne olyan szíves segíteni nekem
deaf
süket
demand to know whether
tudni akarja, hogy
demand and supply
kereslet és kínálat
stamina
kitartás
covered
fedett
trespassers will be prosecuted
átjárás tilos
tread
lépked, tapos
treasure
felhalmoz
managed to
sikerült
detest
utál, megvet
protest
tiltakozik
insist in
kitart valami mellett
if you insist
ha ragaszkodsz hozzzá
reckon on
számít valamire
invent
kitalál, kigondolk
research
kutat
observe
észlel, megfigyel, tapasztal
inventor
feltaláló
hypothesize
feltételez
interpret
előad
record
feljegyez
prove
igazol, bebizonyít
classify
osztályoz, besorol
survey
felmér
so much more than
sokkal többet mint >>
few, less, the least
kevés, kevesebb, legkevesebb
good, better, the best
jó, jobb, legjobb
bad, worse, the worst
rossz, rosszab, legrosszabb
so big like
ugyanolyan nagy ==
bigger than
nagyobb mint >
well-considered
jól megfontolt
it is high time
legfőbb ideje
hardly used
alig használt
allow
megenged, hozzájárul
variety
választék, változat (fn)
claim
igényt tart, követel
scared
ijedt, rémült (mn)
drive off
elhajt
in public
nyilvánosan
hardly likely
alig valószínű
get used to
hozzászokik valamihez
greatly
jelentősen
standstill
leállás
foreign trade
külkereskedelem
cubicle
fülke
be familiar with
járatos valamiben
are you familiar with windows?
járatos vagy a windowsban?
get to know somebody
megismerkedni valakivel
appearance
külső, megjelenás
employee
alkalmazott, dolgozó
interact with
egymással érintkezni
confident
bizalmas
immediate future
közeljővő
immediately
azonnal
assigned
kijelölt
perfect timing
tökéletes időzítés
find out
kiderít
attire
öltözet
leave policy
szabadségolás
to come in handy
jól jön, hasznos lehet
guidance
útmutató
responsibility
felelősség
prompt
gyors, haladéktalan
last but not least
útoljáta, de nem utolsó sorban
seek, sought, sought
törekszik, szándékozik tenni valamit
in terms of
valaminek megfelelően
in the current sense
a szó mai értelmében
in its entirely
teljes egészében
share
részesedik
regard as
tekint valaminek (közeli családtagnak)
divorce
elválás
increase in salaries
növekedmény a fizuban
than they used to
mint szokták
attitude of children
viselkedés a gyerekekkel
despite
dacára ellenére
go on honeymoon
mézeshetekre menni
priest
pap
nephew
unokaöccs
niece
unokahúg
aunt
nagynéni
uncle
nagybácsi
cousin
uncsi
brother in law
sógor (férjem tesoja)
daughter in law
meny (fiam felesége)
authority
hatalom tekintély
grown-up
felnőtt
confusion
zavarosság, zűrzavar
emotionally
érzelmileg
adolescent
kamasz
carefree
gondtalan
circle of friends
barátikör
rebellion
lázadás, ellenállás