Level 14 Level 16
Level 15

Where we live 3


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
no kurienes
from where, whence
No kurienes jūs esat?
Where are you from?
Es nesaprotu. Kas tas ir - 'kuriene'?
I don't understand. What is that - 'kuriene'?
Es esmu no Rīgas, no Latvijas.
I am from Riga, from Latvia.
vieta
place
kurš, kura
which
kura vieta
which place
No kurienes jūs esat? No kuras vietas?
Where are you from? From which place?
Es esmu no Skotijas.
I am from Scotland.
Ak tā, no Skotijas. No kuras pilsētas?
Oh I see, from Scotland. From which city?
ģimenes mājas
family home
Es esmu no Glāzgovas, bet tagad mūsu ģimenes mājas ir Londonā.
I am from Glasgow, but now our family home is in London.
Vai jūsu vīrs Kārlis arī ir no Rīgas?
Is your husband Kārlis also from Riga?
Nē, viņš nav rīdzinieks, viņš ir no Daugavpils.
No, he is not a Rigan, he is from Daugavpils.
Mana vīra ģimene - tēvs, māte, brāļi - visi dzīvo Daugavpilī.
My husband's family - father, mother, brothers - all live in Daugavpils.
Atvainojiet, ka es nezinu, bet kur ir Daugavpils?
Excuse me, that I don't know, but where is Daugavpils.
austrumi
east
austrumos
in the east
Lietuva
Lithuania
robeža
border
Diezgan tālu no Rīgas - Latvijas austrumos, netālu no Lietuvas robežas.
Quite far from Riga - the east of Latvia, not far from Lithuania's border.
Vai tā ir liela pilsēta?
Is that a big city?
otrais lielākais, otrā lielākā
the second largest
Jā, Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta Latvijā.
Yes, Daugavpils is the second largest city in Latvia.
Sakiet, kas tur ir?
Say, what is there?
veikals
shop
cietoksnis
fortress
māksla
art
muzejs
museum
mākslas muzejs
art museum
upe
river
Daugavas upe
Daugava River
Tur ir Daugavas upe, veikali, cietoksnis un mākslas muzejs.
There is Daugava river, shops, a fortress and an art museum.
gleznotājs, gleznotāja
painter
viņš ir dzimis/viņa ir dzimusi
he/she was born
Gleznotājs Marks Rotko ir dzimis Daugavpilī.
Painter Mark Rothko was born in Daugavpils.