Level 12 Level 14
Level 13

Where we live 1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
priekšnieks
boss
direktors
director
Fiona, šis ir mans priekšnieks, direktors Jānis Siliņš.
Fiona, this is my boss, director Janis Silins.
kungs, kundze
Mr, Mrs
Siliņa kungs, šī ir Fiona Brauna.
Mr Siliņš, this is Fiona Brown.
Labdien, Braunas kundze. Ļoti patīkami.
Good day, Mrs Brown. Very pleased (to meet you).
Vai jūs esat no Īrijas?
Are you from Ireland?
Nē, es esmu no Skotijas, no Glāzgovas.
No, I am from Scotland, from Glasgow.
apvienot
to combine, to unite
karaliste
kingdom
apvienots, apvienota
united, amalgamated
Apvienotaja Karaliste
United Kingdom
vai
or
Vai ne?
Isn't it?
Skotija ir Apvienotajā Karalistē, vai ne?
Scotland is in the United Kingdom, isn't it?
Velsa
Wales
ziemeļi
north
Ziemeļīrija
Northern Ireland
Jā. Anglija, Velsa un Ziemeļīrija arī.
Yes. England, Wales and Northern Ireland also.
ne
not
Bet ne Īrija?
But not Ireland?
cits, cita
different, another
valsts
country
Nē, Īrija ir cita valsts.
No, Ireland is another country.
Interesanti!
Interesting!
Un jūs esat no Latvijas?
And you are from Latvia?
dzimis, dzimusi
born
audzis, augusi
raised
dzimt
to be born
audzēt
to rear, to raise
Es esmu no Rīgas, dzimis un audzis Latvijā.
I am from Rīga, born and raised in Latvia.
stāstīt
to tell
man stāstīja
he/she told me
rīdzinieks
Rigan (inhabitant of Riga)
Jā, Anna man stāstīja, ka jūs esat rīdzinieks.
Yes, Anna told me that you are a Rigan.