1
Ready to learn
1.lekce The body-tělo
2
Ready to learn
1.lekce slovíčka
3
Ready to learn
1.lekce více slovíček v souboru
4
Ready to learn
1.lekce personality-osobnost
5
Ready to learn
1.lekce classroom language, jazyková učebna
6
Ready to learn
2.lekce fráze s go, phrases with go
7
Ready to learn
2.lekce další prázdninové aktivity, other holiday
8
Ready to learn
2.lekce počasí, the weather
9
Ready to learn
2.lekce více slovíček,more words to learn
10
Ready to learn
2.lekce více slovíček 2, more words in file2
11
Ready to learn
3. lekce opačná slovesa, opposite verbs,
12
Ready to learn
3. lekce více slovíček do lekce, more words to lea
13
Ready to learn
3. lekce více slov ve složce, more words in File
14
Ready to learn
4.lekce oblečení ,singular clothes
15
Ready to learn
4.lekce oblečení,plural clothes
16
Ready to learn
4.lekce slovesa používaná s oblečením,verbs used w
17
Ready to learn
4.lekce opozita přídavná jména, opposite adjective
18
Ready to learn
4.lekce více slovíček se naučíme,more Words to lea
19
Ready to learn
4.lekce a více slovíček ve složce,more words in fi
20
Ready to learn
5.lekce slovesa+infinitiv,verbs+infinitive
21
Ready to learn
5.lekce slovesa+-ing, verbs+-ing
22
Ready to learn
5.lekce předložka když je to v pohybu,prepositions
23
Ready to learn
5.lekce více slovíček se naučíme,more words to lea
24
Ready to learn
5.lekce více slov ve složce,more words in file
25
Ready to learn
6.lekce slovní zásoba matoucí :-),vocabulary banks
26
Ready to learn
6.lekce zvířata, animals
27
Ready to learn
6.lekce dostat = get +adjective (příd.jm.) a s čím
28
Ready to learn
6.lekce dostat=get+comparative (2.stupeň příd.jm)
29
Ready to learn
6.lekce dostat = get + preposition - frázová slove
30
Ready to learn
6.lekce více slovíček se naučíme,more words to lea
31
Ready to learn
6.lekce více slovíček ve složce,more words in file
32
Ready to learn
7.lekce více slovíček se naučíme,more Words to le
33
Ready to learn
7.lekce více slovíček do složky 7, more words in f